Orion Pharma en de gezondheidszorgbeoefenaars hechten veel belang aan transparantie, inclusief voor wat betreft de onderlinge relaties. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes. Als belangrijke stap naar een sterkere transparantie, publiceert Orion Pharma de waardetransfers die ze heeft verricht ten voordele van een gezondheidszorgbeoefenaar of –instelling op deze website.

Om het overzicht the raadplegen:

Transfer of values period 2016

Transfer of values period 2015